Naší specializací je vymáhání pohledávek. Provádíme vymáhání neuhrazených faktur, směnek, plnění smluvních vztahů a jiných vzniklých pohledávek. Našim úkolem je analyzovat stav pohledávek, zjistit rozsah problému a zajistit profesionální vymáhání. Po prověření majetkových poměrů dlužníka vypracujeme taktiku, kdy a jakým způsobem se bude vůči dlužníkovi postupovat. Ze zkušeností víme, že klíčem k úspěchu je vytrvalost.
Nebereme žádné zálohy předem, provize domlouváme individuálně. U vymáhání se naše provize pohybujeme v rozmezí 10-50% z vymožené částky. Vždy dbáme na zachování dobrého jména našeho klienta.
Jelikož máme bohaté zkušenosti, spolupracujeme s exekutory a insolvenčními správci, dohlédneme na to, aby vše proběhlo co nejrychleji. Zárukou velké pravděpodobnosti úspěchu v soudním sporu je spolupráce s nejlepšími právniky.


 

© 2017 Koela. Vyháhání pohledávek.

Tvorba webovych stranek